Wynalazki i wzory użytkowe

 • Badamy zdolność rejestrową w krajowych i międzynarodowych bazach informacji patentowej wraz z wydaniem opinii
 • Prowadzimy badania stanu techniki
 • Opracowujemy dokumentację zgłoszeniową i zgłaszamy wynalazki i wzory użytkowe:
  • w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP,  
  • w trybie europejskim w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) 
  • W trybie międzynarodowym PCT .
 • Dokonujemy walidacji patentów europejskich
 • Prowadzimy  odnawianie praw wyłącznych 
 • Wydajemy opinie prawne i ekspertyzy
 • Sporządzamy listy ostrzegawcze w sprawach naruszeń patentów i wzorów użytkowych
 • Prowadzimy postępowania sporne przed Urzędem Patentowym RP (UP RP) oraz sądami administracyjnymi
 • Przygotowujemy umowy licencyjne w zakresie patentów i wzorów użytkowych
 • Doradzamy w zakresie dotacji UE na rzecz ochrony własności intelektualnej i przemysłowej
 • Prowadzimy szkolenia i warsztaty nt. ochrony własności intelektualnej w Polsce i UE
 • Dokonujemy zmian w krajowych, europejskich i międzynarodowych rejestrach patentów i wzorów użytkowych