Strategie IP i doradztwo prawno-biznesowe

  • Doradzamy  w zakresie strategii ochrony i  zarządzania własnością intelektualną 
  • przeprowadzamy audyt stanu prawnego praw własności intelektualnej  (IP due dilligence ).
  • Sporządzamy badania i analizy odnośnie praw własności intelektualnej i przemysłowej naszych Klientów lub innych podmiotów (np. konkurentów)
  • Doradzamy odnośnie prawnych aspektów komercjalizacji praw własności intelektualnej i przemysłowej
  • Przygotowujemy umowy związane z ochroną własności intelektualnej w tym umowy licencyjne
  • Przeprowadzamy konsultacje w zakresie dotacji UE na rzecz ochrony własności intelektualnej i przemysłowej
  • Opracowujemy strategię zarządzania własnością intelektualną 
  • Opracowujemy strategie ochrony własności intelektualnej na rynkach zagranicznych
  • Opracowujemy księgę  znaku towarowego wraz z logotypem