Szkolenia

  • Przygotowujemy i prowadzimy szkolenia i warsztaty nt. ochrony własności intelektualnej dla przedsiębiorstw, agencji rozwoju regionalnego, parków naukowych i technologicznych itp.
  • Prowadzimy wykłady i seminaria na Uczelniach Wyższych
  • Współpracujemy z firmami szkoleniowymi