Wyceny

 • Przygotowujemy wyceny własności intelektualnej w szczególności:
  • wyceny znaków towarowych
  • wyceny patentów 
  • wyceny wzorów użytkowych
  • wyceny wzorów przemysłowych
  • wyceny technologii
  • wyceny know-how
 • Sporządzamy wyceny przedsiębiorstw oraz wyceny zorganizowanych części przedsiębiorstw (wycena ZCP)
 • Sporządzamy wyceny start-upów
 • Sporządzamy wyceny kapitału intelektualnego
 • Sporządzany wyceny wartości przedmiotu sporu (wycena WPS) na potrzeby spraw spornych i postepowań sądowych
 • Przygotowujemy ekspertyzy sądowe w zakresie wycen

Wyceny przeprowadzamy zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami w zakresie wycen. Średni czas wyceny wynosi ok. 2 tygodni.

Proces wyceny przebiega następująco:

 • określenie celu wyceny i adekwatnych metod wyceny
 • zebranie potrzebnych do wyceny danych we współpracy z Zamawiającym wycenę
 • opracowanie modelu wyceny i przeprowadzenie wstępnej wyceny 
 • konsultacja z Zamawiającym i wprowadzenie ewentualnych modyfikacji do modelu wyceny
 • przeprowadzenie końcowej wyceny i sporządzenie raportu z wyceny
 • przekazanie raportu z wyceny Zamawiającemu

Raport z wyceny pełni funkcję operatu szacunkowego. Każdy raport z wyceny znaku towarowego, patentu i innych przedmiotów własności przemysłowej jest podpisywany przez Europejskiego Rzecznika Patentowego oraz doktora nauk ekonomicznych, wykładowcę Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz absolwenta studiów podyplomowych w zakresie wyceny przedsiębiorstw na Harvard Business School (USA) mającego ponad 20-letnie doświadczenie w przygotowaniu wycen.