Paweł Brzózka

W czasie współpracy rozpoczętej w 2013r. K a n c e l a r i a R z e c z n i k a Patentowego Kulczewska-Strojny dokonała zgłoszeń naszych znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP, EUIPO i WIPO, a opiekę nad nimi sprawuje do dnia dzisiejszego. Uważamy rzecznika patentowego Joannę Kulczewską-Strojny za rzetelnego i profesjonalnego partnera, który zasługuje na zaufanie i jest godny polecenia.