Adam Krużyński

Nasza dotychczasowa współpraca z Kancelarią Patentową Kluczewska-Strojny układa się wzorowo. Cenimy sobie wysoką jakość, profesjonalizm i szybkość działania a także zrozumienie potrzeb biznesowych naszej firmy. Rekomendujemy usługi Kancelarii innym firmom.